Postanowienia ogólne

Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
1. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.
2. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe.
3. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na maneż oraz lonżownik bez pozwolenia instruktora.
4. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
5. Nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów na teren stajni. Prosimy o trzymanie psów na smyczy jak również o sprzątanie po swoich pupilach.
6. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.


Regulamin zajęć jeździeckich

1. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:
– Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
– Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku
– Nigdy nie stosować przemocy wobec koni
– Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność
– Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
kask z atestem i z zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni)3. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą).
4. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
5. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec nie jest godziną rozpoczęcia lekcji, lecz momentem rozpoczęcia przygotowania konia do jazdy. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.
6. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.
7. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
– Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
– Wyczyścić kopyta kopystką
– Założyć ogłowie oraz siodło
8. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.
9. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor.
10. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.
11. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.
12. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
13. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.


Regulamin zachowania się w hali do jazdy konnej

1. Przed wejściem na teren hali do jazdy konnej należy za każdym razem krzyknąć „Uwaga!” i czekać na pozwolenie na wejście.
2. W przypadku wiatru wiejącego w drzwi wejściowe należy poprosić instruktora bądź inną osobę o przytrzymanie drzwi.
3. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń instruktora.


Regulamin obozu jeździeckiego organizowanego w KJ Stobno

1. Zadatek (300zł) jest BEZZWROTNY.
2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, jak również mienia stadniny, w którym się znajduje. Za każde celowe uszkodzenie mienia odpowiada finansowo uczestnik/opiekun prawny uczestnika.
3. Uczestnikom obozu kategorycznie zabrania się:
a) posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, papierosów i środków odurzających
b) samowolnego oddalania się z terenu obozu
Powyższe zakazy obowiązują wszystkich uczestników obozu, bez względu na wiek. W przypadku naruszenia pkt. 2a uczestnicy obozu zostaną wydaleni dyscyplinarnie z terenu placówki oraz przekazani opiekunom prawnym na koszt opiekunów prawnych. W takich przypadkach rodzice(opiekunowie) zobowiązani są w przeciągu 24 godzin od momentu powiadomienia zgłosić się po uczestnika.
4. Uczestnik obozu ma prawo zrezygnować z udziału w jeździe konnej bez prawa do odjeżdżenia tej jazdy. O ewentualnej możliwości odjeżdżania decyduje kierownik obozu.
5. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania obozu organizator nie zwraca żadnych kosztów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/zagubione podczas obozu.
7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy/zgłoszenia udziału w obozie jeździeckim.

Wobec obozowiczów, którzy nie przestrzegają regulaminu obozu lub swoją postawą stwarzają kłopoty wychowawcze, będą stosowane następujące kary: upomnienie, wyłączenie zajęć, odesłanie do domu bez zwrotu kosztów.